Programy

Informacja o programie pomocy dla sektorów energochłonnych

Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023 r.