„Zakup inwestycyjny prostarki” do blach dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o. w ramach realizowanej inwestycji