„Zakup Inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o.” w ramach realizowanej inwestycji

 • Dialog techniczny - zadanie 1
  Pobierz plik
 • Uzupełnienie informacji o dialogu technicznym - zadanie 1
  Pobierz plik
 • ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM zadanie 1_11.12.2023
  Pobierz plik
 • Protokół końcowy z dialogu technicznego dotyczacego zadania nr 1
  Pobierz plik
 • przetarg - zadanie nr 1 zbijacz zgorzeliny
  Pobierz plik
 • pytania odpowiedzi i zmiany treści SWZ 2024.05.09
  Pobierz plik
 • przetarg po zmianach 2024.05.09 - zadanie nr 1 zbijacz zgorzeliny
  Pobierz plik
 • informacja o przedłużeniu składania ofert 2024.05.16
  Pobierz plik
 • przetarg po zmianach 2024.05.16 - zadanie nr 1 zbijacz zgorzeliny
  Pobierz plik
 • pytania i odpowiedzi 2024.05.29
  Pobierz plik
 • przetarg po zmianach 2024.05.29 - zadanie nr 1 zbijacz zgorzeliny
  Pobierz plik