Laboratorium

Na terenie Walcowni Blach Batory w Chorzowie zlokalizowane jest Laboratorium Badań Wytrzymałościowych, które bada własności mechaniczne i technologiczne oferowanych wyrobów.

Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz współpracy z innymi laboratoriami, Laboratorium Badań Wytrzymałościowych utrzymuje odpowiedni poziom techniczny oraz wykazuje biegłość w prowadzeniu badań. Polityka Jakości Laboratorium zmierza do zapewnienia wymaganej dokładności, rzetelności, bezstronności i niezależności badań.

Wykonywane badania:

 • próba rozciągania w temeraturze pokojowej i w podwyższonej;
 • próba udarnościowa w temperaturze otoczenia i temperaturach obniżonych;
 • próba twardości metodą Brinella;
 • technologiczna próba zginania;
 • próba ABV (zginanie próbki napawanej);
 • próba Z (rozrywcza z grubości blachy);
 • badanie jakości wewnętrznej - badania ultradźwiękowe blach.

Wyposażenie techniczne laboratorium

 1. Maszyny wytrzymałościowe:
 2. Młoty udarnościowe:
 3. Twardościomierz Brinell
 4. Termostat Lauda
 5. Aparaty ultradźwiękowe (USM35X, głowice ultradźwiękowe)

Do pobrania