Władze Spółki

Rada nadzorcza

  • Beata Chaber-Grabowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Agnieszka Brożek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Paweł Wolicki - Sekratarz Rady Nadzorczej

Zarząd

  • Bogusława Niewęgłowska - Prezes Zarządu