Władze Spółki

Rada nadzorcza

  • Przemysław Pasierbek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Beata Chaber-Grabowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Agnieszka Brożek - Sekratarz Rady Nadzorczej

Zarząd

  • Konstanty Ortyl - Prezes Zarządu