Historia

Historia walcowni blach gorącowalcowanych sięga lat, w których została założona Huta Batory czyli 1873 roku. Od tego czasu produkcja Huty Batory jest znana na rynku wyrobów hutniczych, a od ponad 100 lat jej wyroby noszą znak firmowy B z koroną.

1872

 • Zawiązanie Katowickiej Spółki Akcyjnej, której głównym zadaniem była  budowa nowej huty

1873

 • Rozpoczęcie produkcji w Bismarckhutte, produkowano wówczas stal zgrzewną w piecach pudlerskich i w walcowni bruzdowej

1890 - 1899

 • Modernizacje Huty, jako jedna z pierwszych w Europie uruchamia proces martenowski poszerzając jednocześnie produkcję o nowe wyroby stalowe

1900

 • Rozpoczęcie eksploatacji walcowni blach grubych

1912 - 1913

 • Uruchomienie walcarki nawrotnej „duo”, jednej z największych w Europie

1914 - 1928

 • Rozwój huty o nowo powstające wydziały: kuźnia matrycowa, walcownia bruzdowa, walcownia rur

1933

 • Polonizacja Huty - zmiana nazwy na Huta „Batory”

1961

 • Uruchomienie nowej walcarki „Kwarto” w walcowni blach grubych

1992

 • Zmiana statusu prawnego huty
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa

1995 – 1998

 • Ze struktur Huty Batory wydzielają się pierwsze spółki kapitałowe, maleje udział Skarbu Państwa

2000

 • Wydzielenie ze struktury Huty Batory walcowni blach - założenie spółki Huta Katowice Walcownia Blach Grubych „Batory”

2009

 • Po wykupieniu udziałów Huty Katowice właścicielem Walcowni Blach Grubych zostaje Arcellor Mittal Poland

2012

 • W wyniku sprzedaży zakładu przez AMP własćicielem walcowni zostaje HW Pietrzak Holding S.A.

2017

 • Spółka staje się częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks, 
 • Zmiana nazwy firmy na Walcownia Blach Batory sp. z o.o.
 • Wznowienie produkcji blach grubych gorącowalcowanych