O firmie


Walcownia Blach Batory sp. z o.o., Huta Łabędy S.A. oraz Huta Pokój S.A., tworzą sektor hutniczy należący do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

Spółka kontynuuje produkcję blach zapoczątkowaną w Hucie Batory następnie w Hucie Katowice Walcownia Blach Grubych Batory, ArcelorMittal Poland oraz HW Pietrzak Holding. Standardy produkcji jak i jakość wytwarzanych produktów jest ciągle doskonalona. Firma działa w oparciu o porfesjonalną, doświadczoną kadrę pracowników doskonale znającą rynek hutniczy.

Produkujemy blachy grube gorącowalcowane ze stali niestopowych i stopowych oraz ze stali o specjalnym przeznaczeniu, w tym:

  • blachy ze stali: konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych
  • blachy ze stali niskowęglowych,
  • blachy ze stali stopowych: konstrukcyjnych, kotłowych, sprężynowych oraz narzędziowych,
  • blachy ze stali o szczególnych własnościach fizycznych (odporne na ścieranie, korozję, żaroodporne).

Dysponujemy własnym Laboratorium Badań Wytrzymałościowych, w którym sprawdzamy własności mechaniczne i technologiczne oferowanych wyrobów. 

Zobacz ofertę Walcowni