Jakość

Podstawą jest JAKOŚĆ:

Nadrzędnym celem Walcowni Blach Batory sp. z o.o.  jest osiągnięcie pełnego zaufania Klientów poprzez wykonywanie wyrobów zgodnie z obowiązującymi normami, Dyrektywami Europejskimi o  jakości, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów. Cel ten osiągamy realizując zasady zawarte w Polityce Zarządzania Jakością ISO 9001.

W oparciu o specjalne procedury, Walcownia Blach Batory sp. z o.o. uzyskała dopuszczenia do wytwarzania blach gorącowalcowanych nadane przez niżej wymienione Towarzystwa Klasyfikacyjne i Instytucje Dozorowe:

  • American Bureau of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • TÜV SÜD
  • Urząd Dozoru Technicznego

Walcownia Blach Batory sp. z o.o. posiada certyfikat na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową Unii Europejskiej 2014/68/UE (PED), oraz certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji z Rozporządzeniem Nr 305/2011/EU, pozwalający na znakowanie wyrobów znakiem CE.

Do pobrania