Pracownicy WBB odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

22 lutego 2024 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się doniosła uroczystość. Wojewoda Śląski Marek Wójcik wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 osobom zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, pracy zawodowej i działalności społecznej.

Siedmioro pracowników Walcowni Blach Batory  otrzymało Medale za Długoletnią Służbę. W tej ważnej chwili towarzyszyli im Prezes Bogusława Niewęgłowska oraz przedstawiciele dyrekcji
i kierownictwa naszej Walcowni.

W uroczystości wzięli udział wicewojewoda Michał Kopański oraz dyrektor generalna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Błaszczyk-Domańska.
Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

link -> https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-odznaczen