Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2022 r.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Walcownia Blach Batory sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Podatnik”) w roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2022 r., a zakończonym 31 grudnia 2022 r. Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2587 z późn. zm.) jako realizacja obowiązku ciążącego na Spółce w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę ww. przepisu.

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej WBB 2022
    Pobierz plik