Informacja o przetargu na zakup hybrydowego zbijacza zgorzeliny

W zakładce postępowanie ofertowe w folderze „Zakup Inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny” dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o.” w ramach realizowanej inwestycji został opublikowany przetarg dla zadania nr 1: „Zakup Inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o.”

Zamawiający przedstawia treść pytań, udzielonych odpowiedzi, przedłużeniu terminu składania ofert, a także treść wszystkich zmian wprowadzonych do SWZ (wraz z Załącznikami) dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na Zadanie nr 1 „Zakup inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny” dla Walcowni Blach Batory Sp. z o.o. w związku z realizowaną inwestycją „Produkcja blach trudnościeralnych o wysokiej twardości bezpośrednio na walcarce”.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z treścią przetargu i złożenia oferty: „Zakup Inwestycyjny hybrydowego zbijacza zgorzeliny dla Walcowni Blach Batory sp. z o.o.” w ramach realizowanej inwestycji - Walcownia Blach Batory (wbbatory.pl)