Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS na EKG

W dniach 24-26.04.2023 odbył się w Katowicach po raz 15. Europejski Kongres Gospodarczy. Tematami debat były wyzwania stojące przed polską i światową gospodarką, kształtujące się trendy oraz szanse rozwojowe. Spotkali się najważniejsi przedstawiciele świata biznesu i polityki, tworząc najbardziej interesujące forum dyskusyjne w naszej części Europy.

Górnictwo, hutnictwo, logistyka oraz bezpieczeństwo energetyczne Europy stanowiły najchętniej obserwowane tematy paneli dyskusyjnych EKG. We wszystkich słychać mocny głos przedstawicieli Węglokoks.

Od 14 miesięcy, czyli od momentu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, jesteśmy ciągle w sytuacji niepewności i wielu nowych niewiadomych, z którymi musimy sobie dawać radę – powiedział Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks SA.  – Oznacza to, że trzeba opracowywać strategie i planować działania w dłuższej perspektywie. Wiemy, że polityka Unii Europejskiej determinowana jest przez program dekarbonizacji. Musimy jednak działać racjonalnie i brać pod uwagę nasze potrzeby i interesy.

Tematem dyskusji były także perspektywy branży hutniczej w Europie, i związane z tym wyzwania geopolityczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.  Węglokoks SA reprezentował w niej Marek Akciński, Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks SA.

Walcownię Blach Batory sp. z o.o. reprezentowali na Kongresie Bogusława Niewęgłowska, Prezes Zarządu i Jacek Nalepa, Dyrektor Handlowy.