Brunch firmowy - 30.09.2022r.

W dniu 30.09.2022 r. w  Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odbyło się spotkanie biznesowe firm współpracujących z naszą spółką. Było to pierwsze wydarzenie tego typu zorganizowane przez nas – liczymy, że nie ostatnie. Wśród uczestników był obecny przedstawiciel naszego podmiotu dominującego – WĘGLOKOKS S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pan Łukasz Śmigasiewicz, który podkreślił znaczącą rolę segmentu hutniczego w realizowanej strategii Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS na lata 2022 – 2027.

Spotkanie rozpoczęła nowa Prezes Zarządu spółki Pani Bogusława Niewęgłowska przedstawiając obecną sytuację spółki i osiągane wyniki sprzedażowe, które są najlepsze od roku 2017, kiedy to Walcownia Blach Batory sp. z o.o. znalazła się w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS. Zaznaczyła, iż na obsługę oraz zadowolenie klientów, stałych jak i nowych, wpływ ma cała załoga, w tym w szczególności współpraca na linii produkcja – handel. Ważna jest nie tylko ilość zamówień, jakie u nas są składane, ale też rodzaje blach jakie są wybierane oraz to, jak budowane relacje rokują na przyszłość. A  obecnie wygląda to bardzo optymistycznie.

Na spotkaniu wręczono także wyróżnienie dla partnera biznesowego, z którym w 2021 roku mieliśmy największe obroty. Wyróżnienie to odebrali przedstawiciele firmy FAMET S.A.

Uczestnicy spotkania, oprócz wymiany doświadczeń i indywidualnych rozmów, mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Hutnictwa.

O oprawę fotograficzną wydarzenia zadbała gazeta EUROPERSPEKTYWY.