PROFIL DZIAŁALNOŚCI

  • blachy grube gorącowalcowane
  • elementy wypalane z blach
  • śrutowanie i malowanie wyrobów
  • usługi walcowania
  • obróbka cieplna blach
  • badania własności mechanicznych i technologicznych
  • dystrybucja blach gorącowalcowanych z importu

Oferta

Zaopatrujemy sektory m.in.
hutniczy
górniczy
konstrukcyjny
stoczniowy

Walcownia Blach Batory sp. z.o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks współtworząc sektor hutnictwa - jeden ze strategicznych segmentów Grupy Kapitałowej Węglokoks.

więcej

Walcownia blach Batory